Przygotuj się do kontroli UODO


Skuteczny nadzór przestrzegania przepisów RODO

11 czerwca 2019r., Warszawa

Rejestracja

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do organizatora. Zgłoszenie może być wysłane online ze strony www lub zeskanowane i przesłane mailowo na adres szkolenia@wip.pl. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, bezkosztowa rezygnacja z udziału w warsztatach jest  możliwa najpóźniej  na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie rezygnacja skutkuje poniesiem 100% kosztów szkolenia.  Rezygnację należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@wip.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołoania konferencji lub zmiany terminu i w razie zaistnienia takiej sytuacji uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.


Przy nadesłaniu zgłoszenia do 6 czerwca 2019 r. koszt udziału w Konferencji wynosi 699 zł + 23% VAT

Cena standardowa za udział w konferencji wynosi 1099zł + 23% VAT.

Dane zgłaszającego:
Dane do faktury:
Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Dane uczestników:
+ Dodaj kolejnego uczestnika
Kwota do zapłaty:
Cena za osobę:
Liczba uczestników:

Koszt całkowity: 1
lub

Pobierz wypełniony formularz w formacie PDF,
wydrukuj i wyślij do nas faksem: 22 518 27 50 (51) lub e-mailem: szkolenia@wip.pl

Pola oznaczone * są wymagane.