AKADEMIA WIEDZA I PRAKTYKA

ORAZ

POLSKIE STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ

Ochrona danych osobowych w marketingu-nowe zjawiska i wyzwania 

30 września 2015 r., Warszawa

 

W 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Czy już wprowadziłeś wymagane zmiany, w działaniu swojej firmy, by nie narazić się na kontrolę GIODO?

To już ostatnia okazja, by dostosować się do zmian w ochronie danych osobowych w marketingu!

 

Zarejestruj się już dziś »

Poznaj problemy innych firm w codziennej  praktyce odo i bądź na bieżąco z przepisami!

Dowiedz się jak zgłosić ABI do GIODO i jakie są tego konsekwencje

Poznaj wytyczne dotyczące zgód w marketingu bezpośrednim.

Zdobądź wiedzę, które musisz posiadać, aby nie narazić swojej firmy na straty.

     Zakres tematyczny konferencji:

Podstawowe problemy we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji

Czy warto powoływać administratora bezpieczeństwa informacji?

Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu bezpośrednim w sieciach teleinformatycznych

Cel nie uświęca środków - O etyce i najlepszych praktykach działania w marketingu

Ile oświadczeń zgód w marketingu bezpośrednim ?

Podstawowe dylematy dotyczące marketingowego przetwarzania danych osobowych w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Jakie zmiany czekają marketing po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

 

Konferencja rozpocznie się już za:

Nie pozwól, by te narzędzia trafiły w ręce Twojej konkurencji!

Zarejestruj się już teraz

Program Konferencji

Jeżeli jesteś... ABI, ADO, Prezesem lub członkiem zarządu, przedsiębiorcą, prawnikiem, dyrektorem lub menedżerem e-Commerce, e-Biznesu, e-Handlu, e-Usług, dyrektorem lub menedżerem sprzedaży, odpowiadasz za Rozwój Biznesu albo Nowe Technologie, Marketing Online lub Wsparcie Sprzedaży, zajmujesz się e-marketingiem lub e-Commerce

Ta konferencja jest dla Ciebie!

Otwarcie i wprowadzenie do konferencji    

Część I. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach prowadzących działalność marketingową po 1 stycznia 2015 r.    

Podstawowe problemy we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji Maciej Byczkowski

Panel dyskusyjny:    

Przerwa kawowa   

Część II Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu    

Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu bezpośrednim w sieciach teleinformatycznychXawery Konarski, Grzegorz Sibiga

Cel nie uświęca środków - O etyce i najlepszych praktykach działania w marketinguJacek Barankiewicz

Panel dyskusyjny   

Przerwa na lunch   

Część III. Ochrona danych osobowych w projekcie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    

Podstawowe dylematy dotyczące marketingowego przetwarzania danych osobowych w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

Panel dyskusyjny   

Podsumowanie i zakończenie konferencji   

Prelegenci

Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Partnerzy i patroni konferencji:

PATRONAT MERYTORYCZNY

Organizatorzy:

Wiedza i Praktyka, lider na rynku publikacji profesjonalnych, który w ramach Akademii Wiedza i Praktyka organizuje również specjalistyczne szkolenia i konferencje z zakresu zarządza, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, księgowości, rachunkowości.

Konferencje Akademii Wiedza i Praktyka wyróżniają się szczególną dbałością o:

  • dobór doświadczonych wykładowców, znawców tematu,
  • wysoki poziom merytoryczny wykładów,
  • staranne przygotowanie materiałów szkoleniowych,
  • wykorzystanie nowoczesnych metod audiowizualnych,
  • dobór ośrodków szkoleniowych o wysokim standardzie,
  • miłą i fachową opiekę nad uczestnikami.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka wydaje blisko 70 publikacji cyklicznych: 30 poradników, 27 czasopism i magazynów, 11 portali oraz 92 bezpłatnych e-letterów. Jest laureatem 15 nagród i wyróżnień, stale współpracuje ze specjalistami reprezentującymi najważniejsze instytucje regulujące działalność gospodarczą w Polsce. Wśród konsultantów i autorów są eksperci z takich organów i instytucji jak: MPiPS, BCC, Lewiatan, GIODO, KRUS, ZUS, PIP.

Stowarzyszenie Marketingu SMB

Istnieje od 1995 roku i jest najważniejszą organizacją non­-profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działają­ce w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, przestrzegające najwyższych zasad etycznych.

Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marke­tingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych rynkowych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standar­dy działania.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Federacji Mar­ketingu Bezpośredniego FEDMA, European Confederation of Contact Centre Organisations (ECCCO), Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Stowa­rzyszeń Rada Reklamy. Dzięki temu jest najważniejszą organi­zacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.

Stowarzyszenie:

Współpracuje ze środowiskiem oraz swoimi partnera­mi, tworzy warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce zgodnie z obo­wiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej.

Wspiera rozwój zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej.

Tworzy odpowiednie warunki ramowe sprzyjające innowa­cyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym.

Pomaga w kreowaniu odpowiedzialnego dialogu pomię­dzy konsumentami, przedsiębiorstwami, organizacjami cha­rytatywnymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz instytucjami państwowymi.

 

Lokalizacja i dojazd

 

Budynek Agory

GF Plaza  – nowoczesny ośrodek w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna). 

ul. Czerska 8/10

 

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Telefon komórkowy: 660 40 41 62

Telefon: 22 429 41 62

Faks: 22 518 27 50